Lawyers

Thomas Baumann
Thomas Baumann
Sidney Knorr
Sidney Knorr
Julia Gelbing
Julia Gelbing

Assistance Team

Drilon Tahiri

Albina Tahiri

Karin Gärtner